Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Animacja w kulturze wizualnej
Efekt kształcenia:
Ma świadomość znaczenia animacji we współczesnej kulturze.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K07
    Wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym i samodzielnie inicjuje działania na o charakterze publicznym i społecznym.