Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Animacja w kulturze wizualnej
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat roli i znaczenia technologii internetowych i audiowizualnych w odniesieniu roli i miejsca animacji we współczesnej kulturze.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W21
    Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.