Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Animacja w kulturze wizualnej
Efekt kształcenia:
Potrafi zrealizować samodzielnie projekt audiowizualny z zakresu animacji, posługując się technikami komputerowymi i odpowiednimi narzędziami.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U22
    Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.