Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Animacja w kulturze wizualnej
Efekt kształcenia:
Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii, zwłaszcza w odniesieniu do roli i znaczenia animacji w dzisiejszym świecie.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U23
    Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii.