Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynierskie oprogramowanie komputerowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi w poprawny sposób dobrać operacje oraz ich kolejność w modelowaniu bryłowym.
Powiązania z KEU:
 • IMM1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
 • IMM1A_U09
  potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej
 • IMM1A_U10
  potrafi wykorzystywać urządzenia i narzędzia informatyczne oraz zaawansowane metody komputerowego wspomagania i techniki sztucznej inteligencji w realizacji prac inżynierskich i procesów technologicznych oraz do rozwiązywania zadań technicznych
 • IMM1A_U23
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
 • IMM1A_U25
  potrafi stosować praktycznie metody i narzędzia projektowania konstrukcyjnego, technologicznego i materiałowego produktów, układów mechanicznych i systemów wytwórczych
 • IMM1A_U26
  potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
 • IMM1A_U27
  potrafi projektować i konstruować elementy maszyn i układy mechaniczne, z wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych i graficzną prezentacją wyników prac inżynierskich w tym zakresie, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania projektowania CAD (Computer Aided Design)