Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyka Dyskretna 1
Efekt kształcenia:
Zna przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego teorię grafów.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności
  • MAT2A_U14
    w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki