Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wybrane Problemy Teorii Macierzy
Efekt kształcenia:
student ma pogłębioną wiedzę z algebry liniowej, w szczególności zna ważne z punktu widzenia zastosowań klasy macierzy
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
  • MAT2A_W03
    zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki