Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wybrane Problemy Teorii Macierzy
Efekt kształcenia:
student zna algorytmy obliczeniowe służące do lokalizacji wartości własnych pewnych klas macierzy i zer wielomianów
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_W08
  zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia
 • MAT2A_W10
  zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych (na przykład równań różniczkowych) stawianych przez dziedziny stosowane (np. technologie przemysłowe, zarządzanie itp.)
 • MAT2A_U10
  potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych
 • MAT2A_U19
  rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych