Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wybrane Problemy Teorii Macierzy
Efekt kształcenia:
student zna przykłady zastosowań rachunku macierzowego w naukach technicznych (mechanika, automatyka)
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W11
    zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce
  • MAT2A_U10
    potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych