Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bussiness planning in energy sector
Efekt kształcenia:
Student is able to explain the steps of the development of a business plan.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W05
    Absolwent w sposób pogłębiony zna i rozumie podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju technologii oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości