Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bussiness planning in energy sector
Efekt kształcenia:
Student can make a preliminary economic analysis of his/her proposal for a business in the fuel – energy sector. Student can determine the value that business brings to clients. He/she is able to analyse the market for the product/service and the competition.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U03
    Absolwent potrafi przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać aspekty pozatechniczne, dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań oraz rozwiązywać zagadnienia techniczne z wykorzystaniem metod dokładnych i przybliżonych
  • TCH2A_U07
    Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole