Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bussiness planning in energy sector
Efekt kształcenia:
Student is able to write a business plan and to make an oral presentation in English for potential investors; can demonstrate his/her own contribution to the team work.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U06
    Absolwent potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentację ustną lub opracowanie pisemne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu chemii i technologii chemicznej
  • TCH2A_U09
    Absolwent potrafi przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać aspekty pozatechniczne, dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań oraz rozwiązywać zagadnienia techniczne z wykorzystaniem metod dokładnych i przybliżonych