Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kombinatoryka na Słowach i Kryptografia 1
Efekt kształcenia:
potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_W03
  zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
 • MAT2A_K02
  potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
 • MAT2A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
 • MAT2A_K07
  potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych
 • MAT2A_U02
  posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze