Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria powierzchni
Efekt kształcenia:
Dysponuje usystematyzowaną wiedzą w zakresie inżynierii powierzchni
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W09
    ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narządzi