Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria powierzchni
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować i zrealizować proces obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stali
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U19
    potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
  • MBM2A_U24
    posiada umiejętność wykonania pracy przejściowej i magisterskiej oraz ich prezentacji