Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria powierzchni
Efekt kształcenia:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
  • MBM2A_U10
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski