Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę z zakresu przygotowania produkcji CAD/CAM, doboru materiałów konstrukcyjnych i inżynierii materiałowej Zna zasady przepływu usług logistycznych i posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W12
    zna integrację działań w obszarze przygotowania produkcji CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)