Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżyniernii materiałów konstrukcyjnych.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U05
    umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną
  • MBM2A_U24
    posiada umiejętność wykonania pracy przejściowej i magisterskiej oraz ich prezentacji
  • MBM2A_U27
    jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)