Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody Algebraiczne w Kombinatoryce i Teorii Grafów 1
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat podstawowych twierdzeń współczesnej kombinatoryki.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
  • MAT2A_W03
    zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
  • MAT2A_W06
    2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań