Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody Numeryczne w Finansach
Efekt kształcenia:
Potrafi zaimplementować numerycznie wybrane modele wyceny instrumentów pochodnych
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_U11
  zna podstawowe rozkłady probabilistyczne i ich własności; potrafi je stosować w zagadnieniach praktycznych
 • MAT2A_U16
  potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki
 • MAT2A_U18
  potrafi stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji
 • MAT2A_U19
  rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych
 • MAT2A_U20
  potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych
 • MAT2A_U21
  umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów