Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody Numeryczne w Finansach
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe modele cen instrumentów rynkowych oparte na analizie stochastycznej, ich własności oraz spoby wykorzystania
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W09
    zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii
  • MAT2A_W10
    zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych (na przykład równań różniczkowych) stawianych przez dziedziny stosowane (np. technologie przemysłowe, zarządzanie itp.)
  • MAT2A_W12
    zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych