Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metody Algebraiczne w Kombinatoryce i Teorii Grafów 1
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie odszukać w literaturze, na ogół angielskojęzycznej, współczesne twierdzenia z zakresu kombinatoryki i teorii grafów.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W06
    2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych