Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wielowymiarowe Układy Dynamiczne
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe pojęcia dotyczące ciągłych oraz dyskretnych układów dynamicznych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej