Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wielowymiarowe Układy Dynamiczne
Efekt kształcenia:
Student zna konstrukcję odwzorowania Poincarego oraz jego zastosowanie do badań układów dynamicznych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
  • MAT2A_W05
    ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody