Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wielowymiarowe Układy Dynamiczne
Efekt kształcenia:
Student zna pewne modele geometryczne związane z wielowymiarowymi układami dynamicznymi
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki