Dane EU modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wielowymiarowe Układy Dynamiczne
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe własności odwzorowania logistycznego
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
  • MAT2A_W09
    zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii