Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wielowymiarowe Układy Dynamiczne
Efekt kształcenia:
Student posługuje się specjalistyczną literaturą polską i angielską
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych