Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Discrete Models of Financial Markets
Efekt kształcenia:
The student will be able to use the CRR model to price basic derivatives (European/American calls and puts).
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U10
    potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych
  • MAT2A_U16
    potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki
  • MAT2A_U18
    potrafi stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji