Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praktyka dyplomowa lub udział w pracach badawczych
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę o celach i zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, biur projektowych, ośrodków badawczych i laboratoriów.
Powiązania z KEU:
 • MBM2A_W12
  zna integrację działań w obszarze przygotowania produkcji CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)
 • MBM2A_W13
  zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną (przepływów usług i materiałów) i informatyczną (przepływów informacji) oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej
 • MBM2A_W14
  ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem
 • MBM2A_W15
  posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i jakości w procesach wytwórczych, analiza ryzyka oraz zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentów