Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka dyplomowa lub udział w pracach badawczych
Efekt kształcenia:
Umie zaplanować realizację złożonego zadania i wykorzystać zdobyte informacje w swojej pracy dyplomowej z poszanowaniem prawa.
Powiązania z KEU:
 • MBM2A_U04
  rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz umie korzystać z zasobów informacji patentowej
 • MBM2A_U06
  ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej
 • MBM2A_U10
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • MBM2A_U24
  posiada umiejętność wykonania pracy przejściowej i magisterskiej oraz ich prezentacji
 • MBM2A_U25
  jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi
 • MBM2A_U26
  jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji