Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka dyplomowa lub udział w pracach badawczych
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować i rozwiązać złożone zadanie inżynierskie, przeprowadzić niezbędne eksperymenty i badania, przeanalizować uzyskane wyniki i ocenić ich przydatność do realizacji pracy (dyplomowej).
Powiązania z KEU:
 • MBM2A_U06
  ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej
 • MBM2A_U10
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • MBM2A_U11
  potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna elementarne zasady analizy sygnałów
 • MBM2A_U12
  potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi
 • MBM2A_U14
  potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w studiowanej dyscyplinie inżynierskiej
 • MBM2A_U15
  ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
 • MBM2A_U17
  potrafi dokonywać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich charakterystycznych dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
 • MBM2A_U21
  potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, w tym zadania nietypowe
 • MBM2A_U24
  posiada umiejętność wykonania pracy przejściowej i magisterskiej oraz ich prezentacji
 • MBM2A_U25
  jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi
 • MBM2A_U26
  jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji