Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Rozszerzenia Ciał i Teoria Galois
Efekt kształcenia:
Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu algebry abstrakcyjnej - teoria grup i ciał
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki