Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Rozszerzenia Ciał i Teoria Galois
Efekt kształcenia:
Student umie konstruować rozszerzenia ciał
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności
  • MAT2A_U10
    potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych