Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Rozszerzenia Ciał i Teoria Galois
Efekt kształcenia:
Student umie stosować metody algebraiczne w problemach geometrii
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U10
    potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych
  • MAT2A_U14
    w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki