Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Rozszerzenia Ciał i Teoria Galois
Efekt kształcenia:
Student zna niektóre otwarte problemy algebry
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
  • MAT2A_K07
    potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych