Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza w Przestrzeniach Skończenie Wymiarowych
Efekt kształcenia:
Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu podstaw analizy funkcjonalnej.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W02
    dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych