Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Analiza w Przestrzeniach Skończenie Wymiarowych
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze w językach obcych i zna ograniczenia swojej wiedzy.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania