Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie karierą i rozwojem osobistym
Efekt kształcenia:
Jest przygotowany do pełnienia roli skutecznego i etycznego przywódcy
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U07
    ma umiejętności zarządzania, w tym zarządzania jakością, i zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
  • MBM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych