Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Efekt kształcenia:
Potrafi zdefiniować problem , zaprojektować/przedstawić wariantowe rozwiązanie, określić odpowiednie kryteria wyboru i dokonać wyboru wariantu najlepszego za pomocą rachunku optymalizacyjnego, wykorzystując istniejące systemy i programy komputerowe lub samodzielnie opracowując
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_U03
    Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych.
  • BUD2A_U04
    Potrafi, zgodnie z zasadami naukowymi, wykorzystując warsztat naukowy sformułować i przeprowadzić wstępne badania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych pojawiających się w budownictwie.