Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Efekt kształcenia:
Generuje i ocenia różne warianty złożonych zagadnień występujących w produkcji budowlanej (planów, procesów, modeli, doboru technologii itd.), formułuje i prezentuje opinie na ich temat
Powiązania z KEU:
 • BUD2A_K01
  Jest świadomy swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, jest gotów uczestniczyć w ich upowszechnianiu oraz rozumie potrzebę i wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i osobistych.
 • BUD2A_K02
  Jest gotów zorganizować pracę zespołu specjalistów, dokonywać krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań wobec pojawiających się nowych wyzwań i warunków, zaplanować i przeprowadzić konsultacje z interesariuszami wykorzystując do tego różnego typu środki komunikacji interpersonalnej.
 • BUD2A_K03
  Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich, ekonomicznych, prawnych i społecznych, cechuje się krytyczną postawą w zakresie oceny skutków i efektywności podejmowanych działań.
 • BUD2A_K04
  Przekazuje społeczeństwu informacje z dziedziny budownictwa w sposób powszechnie zrozumiały.