Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczenie jakości wyrobów i robót budowlanych. Zna zasady opracowywania i wdrażania systemów zapewnienia jakości wg norm ISO serii 9000
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W02
    Posiada wiedzę o zjawiskach społecznych, gospodarczych, prawnych, środowiskowych, edukacyjnych, wychowawczych, kulturowych i technicznych oraz ich zmianach, uwarunkowaniach i konsekwencjach, umożliwiającą objaśnianie mechanizmów i procesów zachodzących w przemyśle budowlanym.
  • BUD2A_W04
    Zna klasyfikacje i zakres stosowania programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz przydatnych do planowania przedsięwzięć budowlanych.
  • BUD2A_W06
    Zna procesy zachodzące w cyklu życia obiektów budowlanych oraz innych systemów technicznych.