Dane EU modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych metod naukowych podejmowania decyzji
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W02
    Posiada wiedzę o zjawiskach społecznych, gospodarczych, prawnych, środowiskowych, edukacyjnych, wychowawczych, kulturowych i technicznych oraz ich zmianach, uwarunkowaniach i konsekwencjach, umożliwiającą objaśnianie mechanizmów i procesów zachodzących w przemyśle budowlanym.