Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Informatyka
Efekt kształcenia:
Umie zaprojektować, napisać, skompilować program w języku C++ z uwzględnieniem wymagań systemowych oraz użytkowników.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U04
    Potrafi stosować prawo w technice w tym stosować normy, ustawy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochronę własności intelektualnej, zarządzania ludźmi i prowadzenia przedsiębiorstwa.