Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Reorganizacja kopalń podziemnych
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować w zarysie podstawowe dokumenty likwidacji kopalni to jest: Program likwidacji, plan ruchu likwidowanej kopalni, projekt koncepcyjny, dokumentacje techniczną i technologiczną i kosztorys procesu likwidacji.
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_U03
    Potrafi samodzielnie planować i podnosić swoje kompetencje, umiejętności, wiedzę, a także ukierunkowywać inne osoby w tym zakresie
  • IGR2A_U05
    Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonać typowy dla inżynierii górniczej, obiekt, system, układ technologiczny lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.
  • IGR2A_U06
    Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu realizacji założonych zadań technicznych z zakresu inżynierii górniczej, umożliwiających osiągnięcie określonego celu, samodzielnie lub poprzez kierowanie pracą zespołu.