Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Reorganizacja kopalń podziemnych
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę z zakresu podstawowego wyposażenia technicznego i zainstalowanych urządzeń kopalnianych we wszystkich branżach projektowych (górniczej, mechanicznej, budowlanej, elektrycznej i sanitarnej). Zna sposoby likwidacji wyrobisk podziemnych poziomych, pionowych i nachylonych oraz ma wiedzę dotycząca oddziaływania likwidowanej kopalni na środowisko podziemne i na powierzchni.
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_W02
    Dysponuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową dotyczącą zagadnień związanych z wybraną specjalnością realizowaną w ramach kierunku inżynieria górnicza, a także wiedzą ogólną w zakresie wykorzystania technologii górniczych w geoinżynierii
  • IGR2A_W06
    Dysponuje ugruntowaną wiedzą w zakresie prognozowania, monitoringu, modelowania i oceny zjawisk/procesów towarzyszących działalności górniczej, w tym ograniczania skali przejawów skojarzonych zagrożeń naturalnych/technicznych oraz skutków oddziaływań eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego.