Dane EU modułowego:
Kod:
M_U012
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Procesy flotacji surowców mineralnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrać odpowiednie warunki procesu flotacji (odczynniki, czas, warunki hydrodynamiczne) dla wybranej kopaliny
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_U05
    Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonać typowy dla inżynierii górniczej, obiekt, system, układ technologiczny lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.