Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechatronika
Efekt kształcenia:
Student nauczy się używać zaawansowanych narzędzi do projektowania i symulacji.
Powiązania z KEU:
  • IME2A_U09
    potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego urządzenia lub systemu mechatronicznego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej, oraz innych aspektów pozatechnicznych, takich jak oddziaływanie na otoczenie, korzystając m.in. z norm regulujących działanie urządzeń mechatronicznych