Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechatronika
Efekt kształcenia:
Omówienie oraz praktyczna aplikacja zasad i metod projektowania z użyciem narzędzi CAD, CAM i CAE w wybranych zakresach zastosowań.
Powiązania z KEU:
  • IME2A_W04
    zna i rozumie metodykę projektowania złożonych urządzeń i systemów mechatronicznych, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu; zna komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych