Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie projektami
Efekt kształcenia:
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi problemami zarządzania projektami, w szczególności z zakresu definiowania projektów, tworzenia specyfikacji, planowania zadań, tworzenia harmonogramów projektu, dokonywania ocen harmonogramów, planowania zasobów, zarządzania przebiegiem projektu oraz raportowania przebiegu projektu.
Powiązania z KEU:
  • IME2A_W06
    ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania projektami mechatronicznymi
  • IME2A_W08
    zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości