Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mining and Reclamation
Efekt kształcenia:
Can elaborate the concept of the revitalisation of the post-mining land based on the analysis of conditions.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_U04
    Potrafi, zgodnie z zasadami naukowymi, wykorzystując warsztat naukowy sformułować i przeprowadzić wstępne badania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych pojawiających się w budownictwie.
  • IGR2A_U05
    Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonać typowy dla inżynierii górniczej, obiekt, system, układ technologiczny lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.